Vaccineren...

 
Hoewel het niet wettelijk verplicht is (uitgezonderd Rabiës) is het belangrijk Uw dier goed te vaccineren. Jaarlijks vaccineren is noodzakelijk. Niet alleen om de hond  te beschermen, maar ook om de mensen in de buurt van de hond te beschermen.

 


Een vaccin wordt gemaakt van levende maar afgezwakte of van dode ziektekiemen, of van een gif afkomstig van een micro-organisme waarvan de schadelijke eigenschappen geneutraliseerd zijn. Dit hulpmiddel helpt om ons en de dieren te beschermen tegen bepaalde virussen en bacteriën die anders zeer zware tot dodelijke gevolgen hebben.  

Hoe werkt een vaccin.


Door het toedienen van het vaccin komen de onschadelijke deeltjes van het virus of bacterie in het lichaam.  Het lichaam gaat hier tegen antilichamen maken en zal in een later stadium het betreffende virus of bacterie herkennen en neutraliseren.  Eens men heeft gevaccineerd moet men af en toe nog eens een herhaling toepassen om de antilichamen actief te maken. Met vaccinatie beschermt men zijn dieren tegen hoogst besmettelijke, pijnlijke en dodelijke ziekten.

Waartegen vaccineren?

Ziekte van Carré, of hondenziekte.

Het virus tast alle hondachtigen aan en komt overal in de wereld voor.  De besmetting gebeurt meestal door contact met besmette dieren of besmette uitwerpselen (nog een reden om geen hondendrollen op de openbare weg achter te laten).   Deze ziekte is dodelijk voor pups en volwassen dieren houden er blijvende zenuwstoornissen aan over welke vaak lijden tot het laten inslapen van het dier.

Kattenziekte of parvovirose van de hond.

Deze ziekte wordt overgedragen door contact met besmette uitwerpselen van een besmette hond en niet van katten zoals soms verkeerdelijk wordt gedacht.  Deze meestal dodelijke ziekte is herkenbaar aan het veelvuldig braken en diarree. Deze virale besmettingsziekte is echter vrij recent ontdekt in het jaar 1978.

Kennelhoest, hondengriep, kennelcough, influenza, of besmettelijke tracheabronchitis.

Deze ziekte verzwakt het algemene ademhalingstelsel van de hond waardoor er blijvend verschijnselen zijn zoals een chronische hoest en een verhoogde vatbaarheid voor longontstekingen. Jaarlijkse inenting kan niet voorkomen dat de hond kennelhoest krijgt, omdat meerdere factoren meespelen. Als de hond kennelhoest krijgt, zal hij er wel minder ziek van zijn. Deze ziekte is echte zelden of nooit dodelijk.

Leverontsteking of besmettelijke hepatitis.

Het virus is vaak dodelijk voor jonge honden en oudere dieren krijgen chronische stoornissen.  Deze virusbesmetting wordt vooral opgelopen door contact met besmette urine van honden en ratten.

Ziekte van Weill, rattenziekte, leptospirose.

De grootste oorzaak van besmetting komt door de urine van andere besmette dieren.  Ze kent doorgaans een dodelijke afloop en is trouwens ook voor mensen een gevaar.

Rabiës, hondsdolheid, Tolwutt.

Deze gevaarlijke virusbesmetting treft alle warmbloedigen die in contact komen met speeksel van een besmet dier of door het eten van met rabiës besmette diertjes.  Deze ziekte komt bij ons vooral voor in het zuiden van het land en onder de Maas en Samber lijn. Een aantal landen vereisen wel een vaccin.

 

Vaccinatie schema voor volwassen honden


Het ideale schema bestaat niet. Alles hangt af van de leefomstandigheden van de hond.

 

Hier is een klein overzicht:

Kennelhoest, Parainfluenza, Leptosprirose: jaarlijks

Parvo, Hondenziekte, Hepatitis, rabies: 3 jaarlijks

Leptospirose voor honden die in een omgeving zitten waar ook veel ratten verblijven: halfjaarlijks.

Wacht niet tot het te laat is, voorkomen is altijd beter dan genezen.

 


 

Hondsdolheid is nog steeds een dodelijke ziekte !

 

Omwille van steeds terugkerende problemen met honden en katten die niet in orde zijn met de regelgeving op hondsdolheid en die door terugkerende vakantiegangers worden meegebracht uit landen buiten Europa, wenst het FAVV de burger nogmaals attent te maken op het gevaar voor hondsdolheid.

 

Breng hoe goedbedoeld ook, nooit dieren mee uit risicolanden ! Houdt u aan de voorgeschreven regels, anders brengt u het leven van u zelf, van uw kinderen, van uw medeburgers en van andere gezelschapsdieren in gevaar !

 

Hondsdolheid is een infectieziekte veroorzaakt door een virus en die kan worden overgedragen van dieren op mensen, dit wordt een zoönose genoemd. Zodra er symptomen zijn is hondsdolheid bij mens en dier altijd dodelijk. Wereldwijd sterven hierdoor jaarlijks 50.000 mensen. Soms is besmetting via het speeksel mogelijk, al maanden voordat er bij een besmet dier symptomen verschijnen. Het kan zes maanden duren vooraleer de eerste symptomen zichtbaar zijn en deze zijn niet steeds duidelijk in het begin.

 

Bevestiging van de diagnose bij een dier is bovendien slechts mogelijk na autopsie en hersenonderzoek. Regelmatig keren vakantiegangers terug uit het buitenland met een hond of kat die niet in orde zijn met de Europese regelgeving en die dus hondsdolheid kunnen overdragen. Dit noemt men illegale import. Omwille van het gevaar voor een eventuele besmetting past het FAVV de voorschriften omtrent de invoer van dieren uit door hondsdolheid getroffen landen altijd zeer nauwgezet toe.

 

Euthanasie op een illegaal geïmporteerd dier hoort tot de maatregelen. Breng dus van uw reis zeker geen huisdieren (hond,kat, fret) illegaal België binnen ! meer informatie vindt u op www.favv.be -> homepage -> reizen met gezelschapsdieren Coördinaten van de PCE’s : www.favv.be -> contact -> PCE’s