Hond te koop...

Aanplakborden in warenhuizen blijven populair

De aanplakborden in warenhuizen blijken steeds populairder te worden voor het te koop aanbieden van dieren. Honden en katten zijn de meeste dieren die men aanbiedt. Reclame voor verkoop van honden en katten met het oog op verkoop is verboden.

 

Door het invoeren van het verboden op het maken van reclame voor verkoop van dieren, dacht men de zwartkweek in te dijken. Kranten en sommige internetsites laten geen publicaties meer toe voor hen die geen herkenningsnummer als kweker bezitten. Daarom verkiezen vele particuliere verkopers voor de aanplakborden in warenhuizen te gebruiken. Meestal wordt er enkel een gsm nummer gebruikt, om eventueel geïnteresseerde kopers in contact te laten treden met de verkopers.

 

Controle op deze borden zijn er amper, al wordt er een inbreuk gepleegd op de wetgeving voor dierenwelzijn. Deze aanplakborden heeft zwartkwekers de kans hun dieren te koop aan te bieden, aan een breed publiek.

Voor informatie: Dirk Blanchart - voorzitter BLID 0495/205797 www.blid.be

 


 

 

 

Bevoegdheden FAVV ivm DIERENWELZIJN

 

Omwille van een aantal verklaringen in de pers wenst het FAVV nogmaals haar bevoegdheden voor de controles op de naleving van de wetgeving op het dierenwelzijn te verduidelijken.

 

Het is de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - DG Dier, Plant en Voeding - Dienst Dierenwelzijn die bevoegd is voor de naleving op de regelgeving ivm het dierenwelzijn. Het Voedselagentschap voert alleen controles uit op het dierenwelzijn op plaatsen waar haar medewerkers normaal bevoegd zijn hun opdrachten uitvoeren. Bij het vaststellen van overtredingen op de dierenwelzijnwetgeving kan het FAVV alleen voorlopige maatregelen treffen om de toestand van de dieren zo snel mogelijk te verbeteren.

 

Dit kan oa door het aanstellen van een dierenarts, verder controles enz. Enkel als de toestand ernstig is kan het FAVV overgaan tot een voorlopige in beslagname van de dieren in afwachting van verdere onderzoek en definitieve maatregelen genomen door de Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid. Het FAVV noch de Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid zijn bevoegd om een verbod uit te vaardigen op het houden van dieren. Een dergelijk verbod kan enkel voortvloeien uit een gerechtelijke beslissing.Wetgeving

 

Reclame maken voor het verhandelen van honden, wat mag en wat niet...

Ben ik verplicht een erkenningsnummer aan te vragen...

 

 

Overeenkomstig art.5 van de dierenwelzijnswet van 14.08.1986 is er voor de uitbating van een hondenkwekerij, kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension en handelszaak in dieren een erkenning vereist. De erkenningsvoorwaarden zijn vastgelegd in het KB van 27.04.2007 en gewijzigd bij het KB van 18 maart 2009. 

 

Het is verplicht een erkenning aan te vragen als men 3 nesten en meer per jaar kweekt.

Het is niet uitgesloten om als occasionele kweker (= minder dan 3 nestjes per jaar) een erkenningsnummer te krijgen. Hiervoor dient u eveneens aan de voorwaarden te voldoen.. U dient er wel rekening mee te houden dat daarnaast mogelijk ook een inschrijving in de kruispuntbank der ondernemingen (vroeger handelsregister) vereist is.

 

Het reclameverbod: Sinds 1 september 1997 is het verboden reclame te maken voor de verhandeling van honden en katten, tenzij in vaktijdschriften (WOEF, Hart voor DIEREN, www.puppypagina.be, www.doggybreeders.com, www.chiens-chats.be, www.mon_chien_magazine.be ) of wanneer de reclame gevoerd wordt door personen die een erkende inrichting hebben.

 

Als het gaat om een hond of een éénmalig nestje pups is het bijgevolg niet mogelijk om een erkenningsnummer aan te vragen en kan u dus geen reclame maken in dagbladen, grootwarenhuizen of op het internet, enkel in boven vermelde gespecialiseerde pers. U mag tevens een advertentie plaatsen in handelszaken voor dieren die erkend zijn (bv een erkende Tom&Co), mits akkoord van de handelaar en mits vermelding van het identificatienummer van de verhandelen hond(en).

 

Hierbij vindt u nog de beschrijving van Art 27 § 3. van het KB van 27-04-2007: Onder gespecialiseerde pers of gespecialiseerde website wordt begrepen, een tijdschrift of een website die een gewaarborgd minimum aan regelmatig aangepaste redactionele inhoud omvat in verband met het houden, het kweken of het verhandelen van dieren en waarvan de advertenties uitsluitend de verkoop betreffen van dieren of van voorwerpen die hiermee rechtstreeks verband houden..

 

Onder redactionele inhoud kan verstaan worden:

* bijkomende informatie over bepaalde rassen (bv ras van de maand);

* informatie over voeding en verzorging;

* informatie over ziekten;

* informatie over wetgeving.

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht op het onderstaande adres of telefoonnummer.

Lieve Parent

FOD Volksgezondheid

Dienst Dierenwelzijn

Eurostation - blok II

Victor Hortaplein 40 - bus 10

1060 Brussel

tel. 02 524 74 11

fax 02 524 74 48

www.health.fgov.be

 

Deze informatie werd geplaatst op 10 april 2010 en is onder voorbehoud van wetswijziging. Alle informatie op deze pagina is louter ter informatie. Onze redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuiste informatie.