Wie zijn wij, waarom dit forum


Deze site "Shih Tzu Club" is geen rassenclub en profileerd zich ook niet als rassenclub. De site "Shih Tzu Club is een onderdeel van Belg Mediagroup en werd opgericht voor baasjes met specifieke vragen over hun vriend/in de Shih Tzu. Op regelmatige basis zal deze site aangepast worden met teksten en foto's uit de eigen wereld van de Shih Tzu. Andere rassen komen in mindere mate in aanmerking. Wie wil optreden als moderator kan zich kenbaar maken door een mailtje te sturen naar info(at)shihtzuclub.be

We wensen iedereen veel plezier met deze site.
Veel Shih-tzu-groetjes.
Johan

U verbindt zich er toe als gebruiker van dit forum de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.

De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)

Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt

De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

De beheerders en modertors van het forum zullen proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de Site. Mocht je toch op de een of andere manier diep beledigd zijn, kan je ons dat laten weten door te mailen naar [email protected]

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Aalst bevoegd.

Uw gegevens worden gebruikt in het kader van het beheer van de site. Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u het recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. Ten allen tijde heeft u het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.

Persoonlijke gegevens, zoals naam en adres die de gebruiker invult op formulieren van de site, worden enkel gebruikt voor statistieken en berichtgeving door middel van een nieuwsbrief rond onze acties en worden niet aan derden doorgegeven of publiek gemaakt.

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139 B-1000 Brussel.

Opmerkingen
Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op: [email protected]